PROJE


DOĞALGAZ PROJELENDİRME

Doğalgaz tesisatlarının projelendirilmesi işlemi tesisat yapılmadan önce yetkili mühendislerimiz tarafından çizilen proje'nin Başkentgaz'a onaylatılması işlemidir. Doğalgaz tesisatlarının projelendirilmesi gereken durumlar;

Yeni tesisat çekilmesi.
Yeni doğalgazla çalışan cihaz alınması ve tesisata eklenmesi.
Tesisatın herhangi bir sebeple tadilat yapılması.
Tesisatın proje yapıldıktan sonra kullanılmadan 10 yılı geçmesi.